M. Hertz´ Garveri

Baggrunden for disse sider er at, jeg bor i noget af det eneste bevarede af A/S M. Hertz´ Garveri og Skotøjsfabrik, dengang Jagtvej 211 idag Masnedøgade 2-10 og Tåsingegade 27 på Østerbro.

Siderne vil løbende blive opdateret.

Abraham Hertz 1799-1875.

Abraham Hertz, næstældste søn af  melhandler og bager Hertz Abraham (dengang var den alm. blandt jøder, at en af sønnerne fik faderens navne, bare byttet om). Blev født mens familien endnu boede i Skindergade. Dengang i Skindergade lå det ene garveri efter det andet.. Skindergade, navnet kommer af de mange skindere der boede i gaden, og kommer af det tyske ord "schinden", der betyder flå. Det specielle navn satmmer helt tilbage fra middelalderen, da København var opdelt i ditrikter med hver sit speciale: Klædeboderne, Skoboderne, Smedeboderne, Slagterboderne o.s.v.

I skindergade lå det ene garveri efter det andet, og det må vare derfor at Abraham Hertz, valgte dette fag, som dengang som så mange andre håndværksfag, tog 10 år at lære, først 7 år i lære derefter arbejdede man så i 3 år som svend før det udløste et borgerbrev.

Abraham Hertz blev den første i en familie som helt op i vore dage beskæftige sig med garveri og som bla. førte til fabrikationen af de kendte Hertz-sko.

Abraham Hertz kan ikke have været ret gammel da han startede som "dreng" i et garveri, for han var kun 22 år gammel da han, da han var færdig uddannet. Han viste sig at være både dygtig og kvik, og da han havde store abitioner og en far, der var villig til at hjælpe økonomisk, havde han alt hvad der skulle til at komme igang.

Da han kun var 22 år, manglede han 3 år i at opnå den dengang almindelige myndighedsalder, søgte han med sin fars tilladelse om en myndighedsbevilling. Den 2. marts 1821 fik han den bevilget.

- "Derefter kunne han egenhændigt og retsgyldigt underskrive ethvert dokument og således stå til ansvar for egne handlinger.

Selvom han endnu ikke havde bestået sin afsluttende interessenteksamen, købte han i maj 1821 en ejendom med garveri i Prinsensgade nr. 6 - matr.nr.: 379, med økonomisk støtte fra sin far.

-Prinsensgade - Sct. Annæ-Vester Kvarter - var en af byens ældste gader fra før 1650, som forbandt Borgergade med Adelgade, 50-60 meter fra Dr. Tværgade hvis man ser fra Sølvgade ned mod denne. Gaden blev nedlagt under bysaneringen i begyndelsen af 1940´erne.

Da han et halvt år senere modtog sit borgerbrev, kunne han som myndig og som husejer nedsætte sig som garvermester med eget garveri, 22 år gammel.

Oprindeligt havde huset været brugt til pottemageri, men allerede i 1690 blev det solgt til en garver, som indrettede et garveri, 3 garvermestre fulgte hinanden, indtil Andreas Borchhorts enke solgte ejendommen til den unge Hertz.

Ejendommen var ifølge en købekontrakt fra 1792, gården var solidt bygget med grundmur og bindingsværk. Til gaden var den 2 etager høj og havde 7 fag (vinduer) med kvist over de 3. Dertil kom 2 10 fags sidehus ligeledes i 2 etager, samr et tilsvarende baghus. I rummene var der god opvarmning far 9 jernkakkelovne og 3 billæggerovne (?)

Vand til husholding og personlig pleje blev hentet fra en pumpe i gården, det at der var egen pumpe i gården, var dengang nærmest en luksus. De fleste af byen indbyggere måtte hente vand i de offentlige brønde eller et af byens 4 springvand.

Hertz Abraham døde i 1825, og allerede et halvt år efter fulgte moderen efter, så Abraham stod nu tilbage med ansvaret for sine 2 mindreårige brødre, Emanuel som allerede stod i lære hos ham, og den kun 13 årige Peter, som flyttede ind på Garvergården indtil han kom i lære som Guldsmed et år efter,

- Det er formentlig ham der grundlagde P. Hertz guldsmederforretning i Købmagergade.

hans ene søster var gift, og den anden stod for at skulle giftes - den ædste af børnene Moses har man ikke nogen oplysninger om.

i 1828 føler Abraham sig så veletableret at, han havde grundlag for at gifte sig og skifte familie. Han havde nu arbejdet som selvstændig i 7 syv år og nærmede sig de 30.

Han var dog imidlertid betænkelig over den manglende faciliteter i Prinsensgade til en familie. Han ser sig om efter en mere tidsvarende ejendom.

 

I Rosenborggade nr. 5 matr.nr.: 155, finder han det han søgte efter. Indenfor en overskuelig fremtid, ville ejendommen være til salg, og han sikrede sig forkøbsretten til den.

I juni 1828 holdt han bryllup med den 23 årige Adelaide Meyer, datter af den meget velhavende købmand Jacob Salomon Meyer, nogle år senere giftede Adelaide´s søster Rose med lillebroderen Peter Hertz.

I forventning om snarlig flytning til Rosenborggade, besluttede han sig for at afhende ejendommen i Prinsensgade, og allerede måneden after brylluppet solgte han ejendommen til den jævnaldrende saffiansfabrikant Marcus Ballin, der samme anledning havde indgået kompagniskab med den yngre bror Emanuel.

Abraham havde sikret sig boligretten i ejendoomen til de kunne flytte til Rosenborggade.

 

 

 

Jagtvej 211 som det så ud i 1888.

Meyer Hertz 1836-1914

Meyer Hertz var det mellemste barn af en børneflok på 9. Dengang boede familien i Garvergården som lå i Rosenborggade 5. Meyer viste til sin faders store glæde tidligt interesse for garverfaget, og gik til hånde her, så snart han havde alderen til det kom han i lære som garverdreng hos sin far.

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE